Shortcut to sustainable experiences

Sådan sorterer du dit affald

Gider du egentlig ikke sorteringshelvedet? så se her hvor let det er...

Kende du det, man gider egentlig ikke sorteringshelvedet?

Mælkekartoner, syltetøjsglas, batterier, en ødelagt elkedel, pottemuld, konservesdåser, shampooflasker, elpærer og gummistøvler. Det er bare eksempler på produkter, der lynhurtigt bliver til affald. Det lette er at smide det hele i skraldespanden, selvom de fleste ved, at affaldet kan sorteres, så det bliver forbrændt, genanvendt eller deponeret som bedst er. Så hvad stiller man op med de forskellige typer affald, hvis man gerne vil komme af med det på en ordentlig måde?

Masser af muligheder for genbrug

Et oplagt sted at aflevere sit affald er på en genbrugsstation. Her kan du aflevere alle typer affald, og de fleste holder åbent hver dag, selv på helligdage. Genbrugsstationens lillesøster er nærgenbrugsstationen, som kun holder åbent et par dage om ugen og ikke tager i mod alle slags affald. Medmindre du er i gang med et handyman-projekt og skal af med byggeaffald eller skal af med den afklippede hæk, kan du komme af med det almindelige husholdningsaffald på nærgenbrugsstationen.

Både på genbrugs- og nærgenbrugsstationerne kan du få vejledning i, hvordan du finder gennem junglen af containere, så dit affald bliver smidt det rigtige sted hen.

En tredje løsning er at betale en virksomhed for at hente, sortere og køre affaldet til genbrug, fx Recycle Copenhagen, der oven i købet henter skraldet på cykel, så genanvendelsen bliver endnu mere bæredygtig.

En simpel løsning

Det kan dog også gøres gratis og mere simpelt:

  • Elektronik kan lægges til storskrald.
  • Farligt affald som kemikalier og batterier kan afleveres i Københavns Kommunes miljøbil, der har forskellige stoppesteder i nærområdet, hvor den en gang om måneden holder en halv time.
  • Pantautomaterne tager også imod øl- og sodavandsdåser uden pant, og alle former for drikkevareemballage må smides i flaskecontainerne i Københavns Kommune.
  • Villaer som etageejendomme kan få stillet en papircontainer til rådighed af Københavns Kommune. Etageejendomme kan desuden få en papcontainer opstillet, mens villaejere må lægge deres pap til storskrald.

Så måske behøver det slet ikke at være så stor en mundfuld at gøre sin husholdning lidt mere bæredygtig.

Se mere på

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx

http://www.recyclecopenhagen.com/

Glæd jer til en af vores næste artikler hvor vi fortæller om Terra cycle, som gør det muligt at anvende plastik emballage til nye ting - De kalder det  upcycle i stedet for recycle.